Zarząd

Zarząd Śląskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych:

Prezes Zarządu Aneta Marczak-Cywińska
V-ce prezes Rafał Chmiel
V-ce prezes Rafał Skręt
Skarbnik Kamil Bujak
Sekretarz Dagmara Chmielewska-Bujak