Zaproszenie do Chorzowa na spektakl antyprzemocowy.

Fundacja Pozytywnych Zmian i Art. 207- Artystyczna Grupa Antyprzemocowa serdecznie zapraszają na spektakl pt. UKRYTE, który odbędzie się 21 listopada 2018 roku w Teatrze Rozrywki w Chorzowie. Nasze Stowarzyszenie partneruje temu wydarzeniu, z czego jesteśmy dumni. 

Spektakl stworzony przez Art. 207 – Artystyczną Grupę Antyprzemocową jest częścią działań Fundacji Pozytywnych Zmian, dotyczących prawnych aspektów ochrony osób doświadczających przemocy. Skierowany jest przede wszystkim do sędziów i innych osób działających w obszarze prawnym, w tym kuratorów sądowych. W trakcie tego spotkania przedstawione zostaną również wyniki monitoringu, który dotyczy orzekania wobec skazanych za przestępstwa z użyciem przemocy wobec osób najbliższych obowiązku uczestniczenia w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych.

Poniżej informacja przygotowana przez Organizatorów oraz plakat promujący to wydarzenie. Organizatorzy proszą o promowanie i wspieranie ich inicjatywy, m.in. w drodze fundraisingu: https://pomagamy.im/ukryte…