Obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji w Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach.

Choć od tego wydarzenia upłynęło już półtora miesiąca, to tej informacji nie mogło po prostu zabraknąć na naszej stronie. Otóż w ramach Międzynarodowego Dnia Mediacji (19 października) i Tygdnia Miediacji (16-20 października) w Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach w dniu 17 października odbyła się konferencja nt. "Mediacji rówieśniczych". Wzięli w niej udział przedstawiciele różnych środowisk, m.in. sędziowie, asystenci sędziów i pracownicy sądownictwa, kuratorzy sądowi, ale i naukowcy, pedagodzy, funkcjonariusze Policji czy pracownicy pomocy społecznej. Szczególne miejsce na sali zostało zarezerwowane dla uczniów III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Gliwicach, którzy to zaprezentowali zgromadzonym scenkę rodzajową na temat wykorzystania w praktyce mediacji rówieśniczej. 

Wśród prelegentów była Sylwia Duch, starszy kurator zawodowy ds. rodzinnych i nieletnich tegoż Sądu i członkini naszego Stowarzyszenia, która przedstawiła specyfikę swojego zawodu. 

 

Po więcej zdjęć z tego wydarzenia zapraszamy na Facebookowy profil Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach - TUTAJ. Poniżej udostępniamy także wystąpienie pani kurator, której serdecznie gratulujemy prelekcji oraz program konferencji.