"Bieruń bez przemocy" - echa konferencji w Bieruniu.

W kinoteatrze „Jutrzenka” w Bieruniu w dniu 28 listopada odbyła się konferencja pn. „Bieruń bez przemocy” organizowana w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Śląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych "Auxilium"było współorganizatorem tego wydarzenia wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bieruniu.


Uczestników konferencji przywitali pan Piotr Ćwiękała- dyrektor MOPS w Bieruniu oraz pani Aneta Marczak Cywińska- prezes ŚSKS "Auxilium, a konferencję otworzył Burmistrz Miasta Bieruń, pan Krystian Grzesica, który patronował temu wydarzeniu.

Na wstępie, uczestnicy konferencji mieli okazję zobaczyć przedstawienie pt. „Gdzie Ona jest?” w wykonaniu Artystycznej Grupy Antyprzemocowej Art. 207 z Bielska-Białej. Następnie swoje prelekcje wygłosili m.in. pan Henryk Pawlaczyk, były przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów, a obecnie Naczelnik Wydziału Kurateli w Departamenice Wykonania Orzeczeń i Probacji Ministestwa Sprawiedliwości, mł. inspektor Krzysztof Kazek, pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach ds. Ochrony Praw Człowieka, dr Grzegorz Wrona, adwokat oraz certyfikowany specjalista z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie PARPA, oraz Małgorzata Szulik, specjalistka ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie PARPA, trenerka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, założycielka Fundacji Dobrych Praktyk.

 

Z kolei wśród publiczności obecni byli m.in. pan mjr Łukasz Górny- zastępca Dyrektora Okręgowego Inspektoratu Służby Wiezięnnej w Katowicach, pani Ewa Wasiak-Łapińska- Kurator Okręgowy w Katowicach wraz z zastępcą panią Katarzyną Furman-Cag, pan Rafał Chmiel, delegat okręgu katowickiego do KRK, pan Adam Witkowicz, wiceprezes Fundacji z Pomysłem z Zawiercia. Obecni byli również radni Rady Miejskiej w Bieruniu z wiceprzewodniczącą panią Krystyną Wróbel, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu, pracownicy socjalni, nauczyciele, przedstawiciele Ochrony Zdrowia. Dużą część publiczności stanowili kuratorzy sądowi okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach, ale również okręgu częstochowskiego, jak i nawet radomskiego.

Podczas spotkania podejmowane były takie tematy, jak: realizacja zadań Policji w zakresie ochrony praw człowieka, nowelizacja kodeksu karnego w perspektywie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, sprawca i ofiara/y przemocy w świetle koordynacji działań w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przemocy domowej, sytuacja dziecka krzywdzonego w rodzinie oraz aspekty przemocy wobec osób starszych. Sama konferencja z kolei jest częścią lokalnej kampanii społecznej prowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu.

Zapraszamy także do obejrzenia fragmentu głównego wydania Aktualności TVP3 Katowice, poświęconego konferencji z wypowiedzią m.in. naszej prezes Anety Marczak-Cywińskiej. 

Główne wydanie katowickich Aktualności z dnia 28 listopada 2017.